קטע:רש"י על ישעיהו ב ד

"לאתים" - (קולטר"ש בלע"ז)

"למזמרות" - (שרפ"ש בלע"ז) שזומרין בהן הכרמים