קטע:רש"י על ישעיהו א טו

"ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם" - לפי שידכם דמים מלאו

"דמים" - רציחה