קטע:רש"י על ירמיהו נ לט

"ציים את איים" - יערעון תמון בחתולין מיני חיות המצויין בחורבה