קטע:רש"י על ירמיהו נ לח

"ובאימים יתהללו" - ישתטו ל"א פורוונטרונט בלע"ז וכת"י משתבחין באלהי הענקים שהיו להם