קטע:רש"י על ירמיהו נ לד

"הרגיע את הארץ" - כשתפול בבל יהי מרגוע והנחה לכל