קטע:רש"י על ירמיהו נ כט

"השמיעו אל בבל רבים" - ל' וישמע שאול את העם (שמואל טז) הזעיקו להאסף אל בבל מורים בחצים כמו יסובו עלי רביו (איוב טז)