פתיחת התפריט הראשי

"ידו אליה" - זרקו לה אבנים כמו וידו אבן בי (איכה ג)