פתיחת התפריט הראשי

"אמכם" - כניסתכם

"אחרית גוים" - אתם הכשדים אם ראשיתכם גדול אחריתכם יהיו מדבר