קטע:רש"י על ירמיהו נ יא

"שוסי נחלתי" - בוזזי נחלתי

"כי תפושו" - ל' שומן

"כעגלה דשה" - הדשה בתבואה ואוכלת תמיד