פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו נ ו

"רועיהם התעום" - גדוליהם התעום מעלי

"הרים שובבים" - אל ההרים אל עבודת כוכבים שבהרים שובבום אנווייזאנ"ץ בלע"ז שובבום מלכיהם וי"ת הרים שובבום שלטוניא בזונון