פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו נב ל

"בשנת שלש ועשרים" - ניתנה צור בידו ושטף יהודה שבסביבות עמון ומואב שבע מאות וארבעים וחמשה כך מפורש בסדר עולם