רש"י על ירמיהו נב כט

"בשנת שמנה עשרה" - היא גלות צדקיהו ולמעלה הוא אומר (כאן) שנת תשע עשרה למלך נ"נ תשע עשרה שמלך י"ח שכבש את יהויקים