קטע:רש"י על ירמיהו נב טז

"וליוגבים" - חופרין בארץ רבותינו אמרו צדי חלזון