קטע:רש"י על ירמיהו נב ג

"כי על אף ה' היתה" - היא גרמה לו מרד צדקיהו במלך בבל שהוא תחלת החורבן