קטע:רש"י על ירמיהו נא נא

"כי שמענו חרפה" - שהיו כשדים אומרים ומחרפים אותנו לאמר יד אלהינו רמה שהחרבנו את ביתו