פתיחת התפריט הראשי

"גם בבל" - היתה לנפול בה חללי ישראל

"גם לבבל" - יפלו חללי כל ארצה