קטע:רש"י על ירמיהו נא מ

"ככרים" - כבשים (וי"ת) כתורין