קטע:רש"י על ירמיהו נא לג

"כגורן עת הדריכה" - הרי היא עתה מלאה כגורן בעת שדשו תבואתה שהיא מלאה חטין

"עוד מעט" - ותתרוקן ותדמה לגורן בעת תחלת הקציר שהיא ריקנית