קטע:רש"י על ירמיהו נא כט

"ותחול" - לשון חלחלה (ל)

"נשתה" - קפצה כמו גיד הנשה (בראשית לג) שנשה ממקומו