קטע:רש"י על ירמיהו נא כ

"מפץ אתה לי" - עד הנה העמדתיך לי למשחית ולמפץ את האומות שגזרתי עליהם גולה