קטע:רש"י על ירמיהו נא יט

"ושבט נחלתו" - יעקב הנזכר למעלה בראש המקרא