רש"י על ירמיהו נא יח

"בעת פקודתם" - כשיפקוד הקב"ה עליהם ועל עובדיהם