קטע:רש"י על ירמיהו נא יז

"נבער כל אדם" - העושה פסל לאלוה

"נסכו" - לשון מסכה