קטע:רש"י על ירמיהו נא יג

"בא קצך" - קץ שלך

"אמת בצעך" - מדת חמסך ל"א אמת בצעך מדת סופך כמו כי יבצע