קטע:רש"י על ירמיהו נא יב

"גם זמם ה'" - זה ימים רבים

"גם עשה" - את מזימתו דרך המקרא לדבר שני גמין זה אחר זה ועל ידי האחרון בא הראשון