קטע:רש"י על ירמיהו נא ט

"נגע אל השמים משפטה" - גבה פורענותה עד אל השמים