קטע:רש"י על ירמיהו נא ז

"כוס זהב" - היתה בבל עד הנה ביד ה' לשכר בה את כל הארץ יין החימה

"על כן יתהללו גוים" - נשתכרו ונשתטו