פתיחת התפריט הראשי

"כי לא אלמן" - לא שכחו מלנקום נקמתו

"כי ארצם" - של כשדים