קטע:רש"י על ירמיהו נא ג

"אל ידרוך הדורך" - הרי זה מקרא קצר אל אשר אני אומר שם ידרוך הדורך קשתו

"ואל יתעל בסריונו" - אל ירפא