קטע:רש"י על ירמיהו נא א

"לב קמי" - כשדים בגימ' דא"ת ב"ש

"רוח משחית" - את רוח מלך פרס ומדי שהוא משחית רוח טלנ"ט בלע"ז