פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו מ י

"וקיץ" - דבלה