קטע:רש"י על ירמיהו מ ד

"פתחתיך" - לשון ויפתח הגמלים (בראשית כד) וכת"י וכען הא שריתך ומנחם פתר כולם לשון פתיחה ממש