קטע:רש"י על ירמיהו מט לה

"את קשת עילם" - את תקות עילם (ס"א חזקת עילם)

"ראשית גבורתם" - מיטב גבורתם