קטע:רש"י על ירמיהו מט לא

"בדד ישכונו" - בטח ביחידות אין צריכין להתאסף ולישב ברוב אדם שאין יראים שיבא אויב עליהם