קטע:רש"י על ירמיהו מט כח

"קדר" - שוכני מדברות באהלי' הם אין חומה ואין עיר