פתיחת התפריט הראשי

"קדר" - שוכני מדברות באהלי' הם אין חומה ואין עיר