פתיחת התפריט הראשי

"לכן" - לשון שבועה

"ידמו" - יחריבו ואינו זז מלשון דממה שכל עיר חריבה אין קול נשמע בה