קטע:רש"י על ירמיהו מט כה

"איך לא עזבה" - לא נתמלאת עפר סביב חומתה לחזק החומה כמו ויעזבו את ירושלים עד החומה (נחמיה ג) ויש עוד לפתור למה לא נעזבת מן הרעה הזאת שלא תבא הרעה עליה

"קרית משושי" - כך יתאבל מלכה עליה