קטע:רש"י על ירמיהו מט כד

"רפתה דמשק" - רפו ידיה מהלחם

"ורטט" - זיע