קטע:רש"י על ירמיהו מט כג

"בושה חמת וארפד" - ערי ארם כי שמעו שמועה רעה על דמשק שהיא ראש ארם כמה שנאמר כי ראש ארם דמשק (ישעיהו ז) לכך נמוגו

"בים דאגה" - דאגתה דומה לדאגת הים

"השקט לא יוכל" - כל דאגה לשון יראה הוא