קטע:רש"י על ירמיהו מט כ

"אם לא" - לשון באמת

"יסחבום" - יגררום

"צעירי הצאן" - בזויי האומות ורבותינו דרשו פרס שהוא הצעיר בבני יפת

"ישים" - לשון שממה