קטע:רש"י על ירמיהו מט יט

"כאריה" - העולה מגאון הירדן שהוא מקום אריות כתרגומו של יונתן כן יעלה האויב אל נוה איתן

"ארגיעה" - אקריב את הרגע

"אריצנו מעליה" - פתאום ובהצלחה יחריבנה וישוב לו ברגע קטן אל מקומו ואני אומר אריצנו מעלי' ממעל לה שיהא מתגבר עליה ועליון לה וכן ממעל לרקיע וכן ממעל לו (ישעיהו ו) מעל למדיו (שמואל א יב)

"ומי בחור" - אותו שבחרתי לנקום נקמתי עליה אפקד

"ומי יועידני" - למלחמה להלחם אתי