קטע:רש"י על ירמיהו מט יא

"עזבה יתומיך" - שיתמת בישראל