קטע:רש"י על ירמיהו מט י

"חשפתי" - גליתי כמו מחשוף הלבן (בראשית ל') ואתה הסגרת שרידי למען לא ישאר מהם איש כמה שנאמר אל תסגר שרידיו (עובדיה א)

"ונחבה לא יוכל" - ויבקש להחבא ולא יוכל