קטע:רש"י על ירמיהו מט טז

"תפלצתך" - ל' בהלה שהיית ממהר ונבהל לעורר שטימתך לאחיך ויש לועזין לשון פלצות ויש לועזין לשון מפלצת

"השיא אותך" - להרע להם

"שוכני" - שוכן

"תופשי" - כמו תופש והיו"ד יתירה בו