קטע:רש"י על ירמיהו מט ט

"אם בוצרים באו לך" - חשפתי את וגו' שמועה שמעתי וגו' כל כעין דוגמא זו נבא עובדיה על אדום ולפי שסיגנון אחד עולה לכמה נביאי' ואין שני נביאים מתנבאי' בסיגנון א' במקצת הדברים משתנין

"לא ישאירו עוללות" - בתמיה והשודדים שבאו עליך לא השאירו לך כלום