קטע:רש"י על ירמיהו מח מ

"כנשר ידאה" - האויב אל מואב

"ידאה" - יעוף