פתיחת התפריט הראשי

"על כן יתרת עשה" - על אשר גאוה עשה לכך אבדו