קטע:רש"י על ירמיהו מח לו

"על כן יתרת עשה" - על אשר גאוה עשה לכך אבדו