קטע:רש"י על ירמיהו מח לא

"קיר חרש" - עיר מארץ מואב

"יהגה" - גונח כיונים הוגים