פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו מח כו

"השכירוהו" - השקוהו תרעילה עד שישתכר

"גם הוא" - כמו שהיה שחוק לו