קטע:רש"י על ירמיהו מז ו

"חרב לה'" - שהקב"ה מביא לעולם

"הרגעי" - לשון מרגוע